top of page

Til kirker og foreninger

vandring med ansatte1_edited.jpg

Pilgrimsvandring for
jeres kirke eller fællesskab?

Vil I som kirke eller forening gerne arrangere en pilgrimsvandring i jeres område?
Skal I holde en menighedslejr eller temadag? 

Eller er I en gruppe frivillige eller ansatte, der ønsker en ’retræte-dag’, hvori pilgrimsvandring kan indgå som en del af dagen?

 

Jeg kan i samarbejde med jer tilrettelægge en vandring eller et dagsforløb med en blanding af vandring med sang, oplæg til refleksion og stilhed, meditativ bøn el.lign.

Kontakt mig for nærmere info og pris.

Foredrag

Åndelige stier 

Ud i naturen eller stille bøn?
Intellektuel forståelse eller smuk arkitektur?
At hjælpe andre mennesker eller kæmpe for en sag?

Hvad der bedst hjælper os til en levende tro, ser forskelligt ud.
Det kan også ændre sig gennem livet, hvor vi oplever forskellige sæsoner i menneskelivet og gudsforholdet.

I dette foredrag vil vi reflektere over de forskellige ’åndelige stier’, så vi er opmærksomme på at opsøge det som giver os liv, og så vi kan støtte hinanden i vandringen.

Lær din mund at sige det, der bor i dit hjerte

De fleste af os viser den pæne forside frem i mødet med hinanden – og måske gør vi ubevidst det samme i bønnen, i mødet med Gud.
Den ældgamle bønnebog ”Salmernes bog” er fuld af klage, vrede, hævnlyst, længsel, tro og jubel.

Vi skal se nærmere på vores forbehold, på Salmernes provokerende ærlighed, og overveje, hvad bøn egentlig er?
Hvad er det vi har at tabe og vinde ved at komme frem af skjulet.Ved begge foredrag vil deltagerne vil blive inddraget i korte refleksioner, og det er muligt at indlægge praksisøvelser og meditativ andagt efter ønske.

Pris: 2200 kr. + kørsel   (varighed ca. 90 min.)

underviser1.jpg
fællesskab _edited.jpg

"Vi har haft en rigtig god dag med praktisk vejledning og guidning ind i nogle metoder til at reflektere over bibeltekster. Det var en interessant dag, hvor der blev sat nogle gode dialoger i gang og afprøvet forskellige veje til erfaringen af Gud. Sara guidede på en fin, udramatisk og helt-nede-på-jorden måde."
Annette Rasmussen, arrangør af Kirkedag, Buddinge kirke 

"Jeg kan på det varmeste anbefale Sara Dahlmann som er åndelig vejleder og pilgrimsvejleder.
Hvert år rejser vores menigheds ansatte på 3 dages retræte sammen. I år begyndte vi dagene med Sara i skovene omkring Randers, hvor hun tilrettelagde en god rute og vejledte os kyndigt i skiftene mellem stilhed, sang, bibelmeditation og samtale. Vi behøvede ikke tænke på andet end at pakke en madpakke og noget vand i tasken. 
Det var en skøn begyndelse på vores dage sammen."

Hans-Christian Vindum Pettersson, Valgmenighedspræst i Aarhus Valgmenighed

"Sara formåede med sit foredrag at skabe refleksion, erfarings- og trosdeling hos tilhørerne."

Dorthe Sandvad, Kvindefællesskabet ’Midt i alt’, Gjern

"Vi havde besøg af Sara i forbindelse med en sogneaften i Sct. Johannes kirke, hvor vi var samlet en flok fra menigheden af både gamle og nyere troende. Og det blev et rigtig godt og udbytterigt besøg!
Sara er en meget nærværende formidler, som taler over sit emne med dybde og inderlighed. Det var meget godt og spændende at få øjnene op for, hvor forskellige stier, Gud fører sine børn ad. Endvidere var der en god variation i foredraget, med gruppearbejde undervejs og en afsluttende bibelmeditation over en salme fra Salmernes bog. Hermed min bedste anbefaling."

Scot A. Christensen, sognepræst, Sct. Johannes kirke, Herning

 

bottom of page